Liczba odwiedzin strony: 17483 Osób na stronie: 3
 

Bartosiewicz Waldemar. Kancelaria notarialna

 
 
Bartosiewicz Waldemar. Kancelaria notarialna
 
al. Zwycięstwa 1
98-200 Sieradz
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 194 poz. 1983 - Szczegółowy sposób obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z dnia 6 września 2004 r.) Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa szczegółowy sposób przeliczania wartości pomocy...
Monitor Polski 1997 Nr 52 poz. 490 - Organizacja i zasady przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych
ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych. (M.P. z dnia 22 sierpnia 1997 r.) Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496 i z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co następuje: § 1.  1. W celu rozwijania...